3. schůze výboru KPS Vyškov

Dne 26.2. 2013 proběhla schůze Výboru KPS Vyškov.  ....... ........... Zápis ze schůze si můžete otevřít zde.