4. schůze výboru KPS Vyškov

Dne 19.3. 2013 proběhla čtvrtá schůze Výboru KPS Vyškov.  ....... ........... Zápis ze schůze si můžete otevřít zde.