KPS Vyškov

Historie klubu

Historie a vývoj sportovního plavání ve Vyškově

    Počátky sportovního plavání ve Vyškově se vztahují až k otevření krytého bazénu v roce 1977. Vyškovský plavecký oddíl byl založen asi měsíc před otevřením bazénu, to již naznačuje, že Vyškovští měli na vybudování plavecké základny velký zájem. Do té doby působil pod hlavičkou Domu dětí a mládeže pouze plavecký kroužek na místní základní škole, která měla vnitřní bazén o rozměrech 12,5 x 6 m.

     Před otevřením krytého bazénu obyvatelé Vyškova mohli využívat spoustu letních koupališť, z nejbližších uveďme lázně v Marchanicích nebo koupaliště v Lulči. Lázně v Marchanicích stojí jen pár set metrů za branami Vyškova. Byly založeny v roce 1923 a vybudování bylo tenkrát skutečnou významnou společensko-kulturní akcí, která dokreslovala bohatý kulturní život ve Vyškově. Od roku 1949, kdy byly lázně převedeny pod komunální podnik, se tam nepodnikly významnější opravy a změny, a tak, i když hojně lidmi využívané, lázně doslova chátraly před očima. Poslední sezóna se uskutečnila v roce 1989 a potom, hlavně shodou náhod a hektické doby, zchátraly úplně. Koupaliště „U Libuše“ v Lulči je další z populárních koupališť pro Vyškovany. Vzniklo v roce 1939 ze zatopeného kamenolomu, ze kterého náhle vytryskla voda z hloubky 25 metrů. Za pomoci občanů bylo vybudováno koupaliště, které je zachováno až do dnešního dne v nezměněné podobě a stále funkční. Na těchto dvou koupalištích byly sice regulérní podmínky pro konání plaveckých závodů, ale bohužel jen v sezónních letních měsících.

     I když počátky plaveckého oddílu byly těžké, již v listopadu 1977 došlo na první měření sil s plaveckým oddílem z Blanska a v prosinci téhož roku vyškovští plavci uspořádali první ročník, dnes již tradičních plaveckých závodů, Vyškovský vánoční kapr. Kromě klasických disciplín přidali ke zatraktivnění závěrečné chytání živého kapra v bazénu. O několik let později přibyly další závody, Cena osvobození města Vyškova.

     Co do výkonnosti měli plavci ještě dlouho co dohánět za ostatními oddíly v kraji, ale motivace byla veliká a během několika let se oddíl zařadil mezi kvalitní soupeře. V roce 1979 se vytvořila další vyškovská plavecká tradice - plavecké Mecheche. Jedná se o sportovní, ale hlavně veselé soutěže v bazénu. Soutěž se pořádá pro všechny členy oddílu z řad dětí a dorostu jako zakončení kalendářního roku a ukázka dovedností plavců pro diváky z řad rodičů a známých. Na tyto tradiční akce navázal i dnešní plavecký oddíl.

     Ve Vyškově měla také své dlouholeté zastoupení štafeta měst 1000 x 100 metrů a Vyškov několikrát dokázal v kategorii měst do 50 000 obyvatel zvítězit. Velkou zásluhu na tom měli nejen plavci z řad vojáků základní služby, kterých Vyškov, jakožto vojenské město využívalo, ale i tehdejší plavecká škola.

     „Vyškovská plavecká pětiletka“ byl pojem v plaveckých kruzích pověstný. Výuka zahrnovala 60 lekcí pro děti z 2. až 6. ročníků a z této školy odcházelo 90% dětí jako plavců.  O to, že v roce 1986 byl Vyškov dokonce nejlepší okres v republice ve výuce plavání, se zasloužil především pan František Bartoník jako ředitel plavecké školy. Věnoval se práci s dětmi v bazénu až do svého odchodu do důchodu. I tento slavný systém ale překonaly hlavně finanční potíže a počet lekcí se začal pomalu zmenšovat.

      Od svého vzniku plavecký oddíl vychoval spoustu vynikajících sportovců a svědčí o tom i perfektní organizace a dokumentace. Z roku 1989 můžeme uvést, že se uskutečnilo 231 tréninků a průměrně se uplavalo 3,6 km. Docházka mužů byla 74 %  a žen 78 %. Plavci se zúčastnili 47 závodů, kde měli přes 1000 startů. Z toho 25 závodů bylo mistrovských, 17 pohárových nebo přátelských, 5 maratónských a 7 mezi- národních.

     Plavecký oddíl měl družbu také s plaveckým oddílem v Döbelnu z bývalé NDR a v létě využívalo na letní soustředění středisko v Nymburce.     Se vzrůstajícími náklady tržního hospodářství začal oddíl pociťovat finanční problémy, a tak musel v roce 1996 ukončit svou činnost. Jen hrstka těch nejtalentovanějších mohla přejít do plaveckého oddílu v Prostějově.  

     V roce 1996 se začala chystat generální oprava bazénu a v lednu 2000 ukončil krytý bazén činnost, aby byl v červenci 2001 znovu otevřen jako Aquapark Vyškov. O podobě nového bazénu se vedly rozsáhlé diskuse, jestli zachovat výukový bazén nebo vyměnit za atrakce. Jen s vypětím sil byl ponechán 25metrový bazén a atrakce přibyly v podobě tobogánu a vířivých proudů. Nutno podotknout, že atrakce opravdu přispěly ke zatraktivnění bazénu ve Vyškově. Využívají jej v hojné míře i lidé z dalekého okolí. Pro účely plavecké školy nebo plaveckého oddílu ale není bazén, a zejména jeho zázemí, zdaleka vhodný.

      I přesto se skupina bývalých plavců rozhodla znovu plavecký oddíl založit. O zájmu rodičů i dětí svědčí i skutečnost, že na první nábor v červnu 2002 přišlo přes 100 dětí. Od tohoto roku se snaží navázat  nově založený Klub plaveckých sportů Vyškov na staré tradice. Důkazem je i medailové umístění v letošním i loňském roce na Mistrovství České republiky žactva.

 

 

 

Marek PAZALL

Jste zde: Domovská stránka O klubu Historie klubu