KPS Vyškov

Velká cena Prostějova 2016

Velké ceny Prostějova v plavání se z našich nejmladších zúčastnili Veselá Anička, Musil Aleš a Olejník David. V těchto skvěle obsazených závodech se neztratili i když plavali ve skupině se staršími. Spolu si vytvořili 8 osobních rekordů. Anička 4x, Aleš 3x a David1x. Ve svém ročníku se Anička umístila 2x na třetím místě, 1x byla druhá a 1x čtvrtá. Aleš se umístil 1x na čtvrtém místě, 2x na pátém a 1x byl osmý. Benjamínek David se ve svém ročníku umístil 3x první a 1x byl druhý, i když jeho výsledek nebyl po technické stránce zcela bezchybný. V těchto skvěle obsazených závodech se určitě naši nejmladší neztratili a lze jim jen popřát do budoucna stále více podobných úspěchů. -AO-.

Marek PAZALL